ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2565
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

     ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นายทวี ชูศรี รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 นายนพดล มงคล กรรมการดำเนินการ นายอภิชาต แก่นน้อย ผู้แทนฯ อ.ท่ามะกา นายจิระ ศรีสุกใส ผู้ช่วยผู้แทนฯ อ.ท่าม่วง  ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง ที่ได้รับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1