การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การสมัครสมาชิกสหกรณ์

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องเป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติราชการในจังหวัดกาญจนบุรี 

    การสมัครเข้าเป็นสมาชิก (ใหม่)
หลักฐานการสมัครสมาชิก
          – ใบสมัคร
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการใหม่  จำนวน 2 ชุด
          –
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          –
สำเนาคำสั่ง ก.พ. 7
          – บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน และใบรับรองเงินเดือนจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน

     การสมัครเข้าเป็นสมาชิก (กรณีโอน)
หลักฐานการสมัครสมาชิก
          – ใบสมัคร
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการใหม่  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
          – สำเนาคำสั่ง ก.พ. 7
          – บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน และใบรับรองเงินเดือนจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน
คำร้องขอเงินกู้  (กรณีมีหนี้)

การชำระค่าหุ้นของสมาชิก

รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,000 – 1,500 บาท
– รายได้ 20,001 – 30,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  1,500 – 2,000 บาท
– รายได้ 30,001 – 40,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  2,000 – 3,000 บาท
– รายได้ 40,001 – 50,000 บาท   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  2,000 – 4,000 บาท
– รายได้ 50,000 ขึ้นไป   ชำระค่าหุ้นรายเดือน  2,000 – 5,000 บาท

13 thoughts on “การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 1. สอบถามเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นแบบดอกเบี้ยทบต้นทบดอกหรือไม่

   1. ขอบคุณมากๆครับ แต่อย่างไรก็ตามอยากทราบสูตรในคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากด้วยนะครับ และรบกวนคำนวณตัวอย่างให้ด้วยนะครับ เช่น
    เงินต้น = 1,000,000 บาท
    ดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี = 4%
    ฝากเงินระยะเวลา = 10 ปี

    อยากทราบว่าจะได้รับเงินในอีก 10 ปีข้างหน้าเท่าไรครับ
    คิดแบบไม่รวมปันผลนะครับ

    ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

    1. ((1,000,000*0.04)/365)+1,000,000. =เงินต้นรวมดอก ต่อ 1วัน คำนวณแบนนี้ 3,650 ครั้ง ได้ครบ 10ปี

 2. ถามว่าการสมัครเป็นสมาชิกภาคสมทบ เงินแรกเข้าบัญชีกี่บาทคะ

  1. ถ้าเป็นเวปตรวจสอบข้อมูลสมาชิก มีหน้า แสเงวิธีการเข้าใช้งานนะครับ แต่ ปัญหาที่พบมากคือ ใช่โปรแกรม internet Explorer แลพ Safari ในการเข้าใช้งาน จะเข้าใช้งานไม่ได้ แนะนำให้เข้าใช้งาน ด้วย Chrome หรือ firefox แทนครับ หรือ โทรสอบถาม 034623338-9 ต่อ 112 ครับ

  1. โปแกรม internet explorer ของ วินโดวส์ และ safari ของ แอ๊ปเปิ้ล จะเข้าใช้งานระบบไม่ได้ โปรแกรมแนะนำคือ chrome ,firefox, opera

Comments are closed.