1. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่  พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้

(ข้าราชการครูในจังหวัดกาญจนบุรี)

ใบสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาคำสั่ง ก.พ. 7

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการใหม่ที่ระบุเลขประชาชน

บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน และใบรับรองเงินเดือนจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน


 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (กรณีโอน) พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้

ใบสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาคำสั่ง ก.พ. 7

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการใหม่ที่ระบุเลขประชาชน

บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน และใบรับรองเงินเดือนจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน

คำร้องขอเงินกู้ (กรณีมีหนี้)


การสมัครพนักงานราชการเข้าเป็นสมาชิกพร้อมด้วยหลักฐานดังนี้

(พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โรงเรียนรวมถึงที่สังกัดกรมกองอื่น ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี)

ใบสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือสัญญาจ้างพนักงานราชการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการใหม่ที่ระบุเลขประชาชน

บัญชีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน และใบรับรองเงินเดือนจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีธนาคาร

สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยตัวจริง พร้อมสำเนา


การชำระค่าหุ้นของสมาชิก

รายได้

ค่าหุ้นรายเดือน

 รายได้ ไม่เกิน 20,000 บาท    1,000 – 1,500 บาท
 20,000 – 30,000    1,500 – 2,000 บาท
 30,000 – 40,000  2,000 – 3,000 บาท
 40,000 – 50,000  3,000 – 4,000 บาท
 รายได้ 50,000 ขึ้นไป    2,000 – 5,000 บาท

 

สมาชิกสมทบ บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

ใบสมัคร (เซ็นต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือสำนักงาน)

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรพนักงานราชการใหม่ที่ระบุเลขประชาชน

13 Comments

 • Avatar ฟหกด พูดว่า:

  สอบถามเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นแบบดอกเบี้ยทบต้นทบดอกหรือไม่

  • admin admin พูดว่า:

   ดอกเบี้ยเงินฝากทบต้น คิดดอกเบี้ยทุก หกเดือน

   • Avatar ฟหกด พูดว่า:

    ขอบคุณมากๆครับ แต่อย่างไรก็ตามอยากทราบสูตรในคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากด้วยนะครับ และรบกวนคำนวณตัวอย่างให้ด้วยนะครับ เช่น
    เงินต้น = 1,000,000 บาท
    ดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี = 4%
    ฝากเงินระยะเวลา = 10 ปี

    อยากทราบว่าจะได้รับเงินในอีก 10 ปีข้างหน้าเท่าไรครับ
    คิดแบบไม่รวมปันผลนะครับ

    ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 • Avatar น้ำ พูดว่า:

  ถามว่าการสมัครเป็นสมาชิกภาคสมทบ เงินแรกเข้าบัญชีกี่บาทคะ

 • Avatar บุญมา กลั่นดี พูดว่า:

  ทำไมถึงเข้าไม่ได้ซักที

  • admin admin พูดว่า:

   ถ้าเป็นเวปตรวจสอบข้อมูลสมาชิก มีหน้า แสเงวิธีการเข้าใช้งานนะครับ แต่ ปัญหาที่พบมากคือ ใช่โปรแกรม internet Explorer แลพ Safari ในการเข้าใช้งาน จะเข้าใช้งานไม่ได้ แนะนำให้เข้าใช้งาน ด้วย Chrome หรือ firefox แทนครับ หรือ โทรสอบถาม 034623338-9 ต่อ 112 ครับ

 • Avatar บุญมา กลั่นดี พูดว่า:

  ทำไมเข้ายากจังไม่เข้าใจ

  • admin admin พูดว่า:

   โปแกรม internet explorer ของ วินโดวส์ และ safari ของ แอ๊ปเปิ้ล จะเข้าใช้งานระบบไม่ได้ โปรแกรมแนะนำคือ chrome ,firefox, opera

 • Avatar น้ำฝน วัฒนะไชยศรี พูดว่า:

  อยากได้ตัวอย่างการกรอกใบสมัครค่ะ

Comments are closed.