บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

เงินฝากค้ำประกันหุ้น 012 (ไม่มีเล่ม)

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.60 ต่อปี
ถอน ระบบถอนอัติโนมัติเข้าบัญชี 088 (สีฟ้า) ทุกๆสิ้นเดือน

งินฝากประกันชีวิต 022 (ไม่มีเล่ม)

ค้ำประกันเงินกู้ 2% สัญญาสามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.60 ต่อปี
ถอน สามารถถอนได้กรณีหมดหนี้ สัญญาสามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ