บัญชีเงินฝากค้ำประกัน

เงินฝากค้ำประกันหุ้น 012 (เล่มแดง)

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.25 ต่อปี
ถอน หน้าเคาเตอร์
ถอน ได้ปีละหนึ่งครั้ง

งินฝากประกันชีวิต 022 (ไม่มีเล่ม)

ค้ำประกันเงินกู้ 2% สัญญาสามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.25 ต่อปี
ถอน ได้กรณีไม่มีหมดหนี้ สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษาหรือดำรงชีพ