ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

245/1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทร. 0 3454 0784 – 5

หมายเลขติดต่อภายใน
ผู้จัดการ
119 นางลาวัลย์ ช่วงชัย

รอง ผู้จัดการสหกรณ์
110 นางวันนา เกียรติศิริกุล ( ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ )
107 นางบุษบา วิเศษสิงห์ ( ฝ่ายสินเชื่อ , ฝ่ายบัญชี )
101 นางเยาวลักษณ์ ศักดิ์สุนทร ( ฝ่ายอำนวยการ )

ฝ่ายอำนวยการ
103 ( หัวหน้าฝ่าย )
102 ( โอน ย้าย สวัสดิการ )

ฝ่ายสินเชื่อ
109 ( หัวหน้าฝ่าย )
104 ( หน่วย อ.ทองผาภูมิ อ.ท่ามะกา อ.ด่านมะขามเตี้ย หน่วย กรมกองอื่นๆ )
106 ( หน่วย อ.ห้วยกระเจา อ.ไทรโยค อ.สังขละบุรี หน่วย บำนาญ )
108 ( หน่วย อ.เมือง อ.บ่อพลอย อ.หนองปรือ )
114 ( หน่วย อ.ท่าม่วง อ.พนมทวน อ.ศรีสวัสดิ์ อ.เลาขวัญ )

ฝ่ายการเงิน
111 ( หัวหน้าฝ่าย )
112 ( สอบถามยอดชำระ แจ้ง โอน ฝาก ชำระหนี้ )

ฝ่ายบัญชี
118 ( หัวหน้าฝ่ายบัญชี )
117 ( จนท.ฝ่ายบัญชี )

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ
115 ( หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ )
113 ( ประมวล ทะเบียนสมาชิก )
116 ( ระบบ/สารสนเทศ )

124 โทรสาร
123 สมาคมฌาปนกิจฯ

Email   :     coop.ktscc@gmail.com
Officail Line :     @coop.ktscc

ขอเส้นทาง ด้วย Google Map  กดลิงค์ทางมือถือ =  http://goo.gl/VvcaHp