ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

เลขที่ 94 ม.9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 0 3454 0784 – 5

หมายเลขติดต่อภายใน
ฝ่ายอำนวยการ : 101-103
ฝ่ายสินเชื่อ : 104-108
ฝ่ายการเงิน : 109-111
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ : 112-114
ฝ่ายบัญชี : 115-116
ฝ่ายวิเคระห์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ : 117-118
โทรสาร 124

ผู้จัดการ : 119
รองผู้จัดการ : 120-122


Email   :     coop.ktscc@gmail.com
Officail Line :   @coop.ktscc

ขอเส้นทาง ด้วย Google Map  กดลิงค์ทางมือถือ =  http://goo.gl/VvcaHp