เงินกู้ พิเศษเพื่อการเคหะ

เงินกู้ พิเศษเพื่อการเคหะ สมาชิกที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ไถ่ถอน หรือซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 360 งวด ทั้งนี้ต้องหมดหนี้ไม่เกินอายุ 70 ปี สำหรับข้าราชการ และไม่เกินอายุ 65 ปี สำหรับลูกจ้าง

เกณฑ์การค้ำประกัน
– หลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องเป็น โฉนด หรือ นส.3ก
– ที่ดิน ต้องอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ดังนี้

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.50 ต่อปี

Download เอกสาร
– เอกสารขอกู้ (กรุณา พิมพ์ หน้า-หลัง )