ทัศนศึกษาสมาชิกข้าราชการบำนาญ “บำนาญสุขสันต์ เที่ยวสุขใจ”

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565

     ดร.สมพงษ์เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 จัดโครงการทัศนศึกษาสมาชิกข้าราชการบำนาญ “บำนาญสุขสันต์ เที่ยวสุขใจ” จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสมาชิกให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 360 ท่าน โดยแบ่งการเดินทางเป็น 3 วันๆละ 120 ท่าน