โครงการสัมมนา “การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุราชการ”

เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณอายุราชการ” เพื่อวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ ปรับโครงสร้างหนี้
ในวันที่ 17 กันยายน 2565

แตะลิงค์แจ้งความประสงค์ เพื่อสำรองอาหาร (โต๊ะจีน)
👇 ลงทะเบียน 👇
http://psn.ktscc.org