ต้อนรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด