โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9 (PA) รุ่นที่ 3

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด

นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9 (PA) รุ่นที่ 3 โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 165 ราย

You may also like...