บรรยายพิเศษ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ผู้จัดการสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...