ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
ประชุม เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom Video Conference
ถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Youtube จากห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

You may also like...