บัศนศึกษา “บำนาญสุขสันต์ ไหว้พระสุขใจ” อ่าวมะนาว 64

บัศนศึกษา “บำนาญสุขสันต์ ไหว้พระสุขใจ” 8-9,10-11 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวักประจวบคีรีขันธ์