สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มหนองลู-ไล่โว่ อ.สังขละบุรี)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายพูน จิตะเสโน กรรมการประจำหน่วย นางประเสริฐ ด้วงสง ผู้แทนประจำหน่วย อ.สังขละบุรี และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และ ดร.ยลพรรษ์ ศิริรัตน์ เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกลุ่มหนองลู-ไล่โว่ อ.สังขละบุรี ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564