สหกรณ์พบเพื่อนครู(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรี เขต1 )

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคาที่1 และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการฯ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรี เขต1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564