ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายทวี ชูศรี ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ห้องประชุม2 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564