สนับสนุนช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จังหวัดกาญจนบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มร่วมโครงการ “สหกรณ์ร่วมใจ”กับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จังหวัดกาญจนบุรี