สหกรณ์พบเพื่อนครูออนไลน์(กลุ่มท่าขนุน,กลุ่มสหกหรณ์นิคม,กลุ่มหินดาด อำเภอทองผาภูมิ)

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ ผอ.พัชรา ดีหล้า ผู้แทนประจำหน่วย อ.ทองผาภูมิ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม และบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล และ ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ เรื่องการทำวิทยฐานะ ว.PA ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มท่าขนุน,กลุ่มสหกหรณ์นิคม,กลุ่มหินดาด อำเภอทองผาภูมิ ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564