โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการอบรมภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องเยอรมัน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563