บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายดจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นางพัชรา ดีหล้า กรรมการ ประจำหน่วยทองผาภูมิ นายนรากร กาลสุวรรณ ผู้แทนประจำหน่วยไทยโยค และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายพิเศษแนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายไทรโยค-ลิ่นถิ่น อ.ไทรโยคและอ.ทองผาภูมิ ณ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ อ.ทองผาภูมิ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563