เงินกู้รอบสิ้นเดือน ตุลาคม

นายประเสริฐ ด้วงสงค์ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบสิ้นเดือน ตุลาคม ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จ่ายเงินกู้วันที่ 29 ตุลาคม 2563