บรรยายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อ.ไทรโยค

นายนรากร กาลสุวรรณ ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อ.ไทรโยค วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ บ้านริวแคว-แพริมน้ำ รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี