บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ศุนย์เครีอข่ายจระเข้เผือก

นายทวี ชศรี กรรมการประจำหน่วย และนายอดิศักดิ์ บุญมา ผู้แทนประจำหน่วย อ.ด่านมะขามเตี้ย ได้บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ศุนย์เครีอข่ายจระเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย ณ.โรงแรมเลกาซี่รีสอรท วันที่ 21 กันยายน 2563