กิจกรรม “การดำรงชีพอย่างมีความสุข หลังเกษียณอายุราชการ”

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนฯ ผู้ตรวจสอบกิจการฯ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จัดกิจกรรม “การดำรงชีพอย่างมีความสุข หลังเกษียณอายุราชการ” ด้วยธรรมบรรยายจาก “พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต” “พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส” ให้กับมวลสมาชิกได้รับบุญ รับพร และรับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

You may also like...