บรรยายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโรงเรียนท่ามะกา5

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการประจำหน่วยอำเภอท่ามะกา นายประภาส ทองมีสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโรงเรียนท่ามะกา5 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น