บรรยายพิเศษ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่2 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ผู้จัดการสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบของรางวัลสนับสนุนในการจัดกิจกรรม ให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี