ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม (นัดพิเศษ)

นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม (นัดพิเศษ) ห้องประชุม2 ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

You may also like...