ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน กรกฎาคม

นายประเสริฐ ด้วงสงค์ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พร้อมคณะ ประชุมพิจารณาเงินกู้รอบกลางเดือน กรกฎาคม ที่สมาชิกยื่นคำขอเข้ามาวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และเมื่อพิจารณาเสร็จสิ้น จ่ายเงินกู้วันที่ 14 กรกฎาคม 2563