บรรยายพิเศษ สมาชิกกลุ่มเครือข่ายฯ หนองตากยา

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายสุจินต์ หอมเสมอ รองประธานคนที่ 3 และ นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองตากยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนดิศกุล อ.ท่าม่วง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563