เชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1 ประจำปี 2563 เพื่อขอตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน วันเสาร์ที่ 22 สิงหาดบ 2663 ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป