บรรยายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กจ.เขต 3

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในการนี้ได้มอบค่ารับรองและทุนสาธารณประโยชน์ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี