บรรยายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และสวัสดิการเครือข่ายท่าขนุน สหกรณ์นิคม หินดาด

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่1 นางพัชรา ดีหล้า กรรมการประจำหน่วยอำเภอทองผาภูมิ และนายวีรชัย บุญอยู่ กรรมการประจำหน่วยจังหวัด แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์และสวัสดิการเครือข่ายท่าขนุน สหกรณ์นิคม หินดาด ณ อาคารสัมมนาโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563