มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ สมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ สมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

มกราคม 9, 2020 0 By ktscc

วันที่ 9 มกราคม 2563 ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2563 ให้กับ “พระเทพปริยัติโสภณ” เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี