ต้อนรับ คณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เข้าเยี่มชมกิจการสหกรณ์

ต้อนรับ คณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เข้าเยี่มชมกิจการสหกรณ์

มกราคม 8, 2020 0 By ktscc

วันนี้ วันพุธที่ 8 มกราคม.2563 เวลา 15.00 น.
คณะกรรมการ สอ.ครูพิจิตร เข้า เยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน การบริหารกิจการสหกรณ์ โดย นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ