ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่2 นางสุรีพร บำรุงชล กรรมการประจำหน่วย อ.พนมทวน และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ในวันศุกรที่ 17 มกราคม 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น