บรรยายชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี

บรรยายชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี

มกราคม 18, 2020 0 By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 พร้อมด้วย นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ บรรยายกิจกรรม สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเป็นค่ารับรองและทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563