ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาาญจนบุรี สมาชิกเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนมาก

You may also like...