บรรยายพิเศษสมาชิก หน่วย อ.หนองปรือ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโร...