บรรยายพิเศษสมาชิก วท.เทคนิคกาญจนบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประ...