บรรยาย อบรมวิทยฐานะผู้บริหารชำนาญการพิเศษ

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นวิทยากร บรรยาย อบรมวิทยฐานะผู้บริหารชำนาญการพิเศษ ณ รร.กาญจนานุเคราะห์ วันที่ 18 ตุลาคม 2562