บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรเครือข่ายการศึกษากลุ่มชะแล-ปรังเผล

บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรเครือข่ายการศึกษากลุ่มชะแล-ปรังเผล

ตุลาคม 9, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นางพัชรา ดีหล้า กรรมการประจำหน่วย อ.ทองผาภูมิ นายมนูญ นิมิตรเกาะ ผู้แทนประจำหน่วย และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรเครือข่ายการศึกษากลุ่มชะแล-ปรังเผล อ.ทองผาภูมิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562