บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรเครือข่ายการศึกษากลุ่มลาดหญ้า,กลุ่มวังเย็น

บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรเครือข่ายการศึกษากลุ่มลาดหญ้า,กลุ่มวังเย็น

ตุลาคม 9, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 นายนพดล มงคล และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรเครือข่ายการศึกษากลุ่มลาดหญ้า,กลุ่มวังเย็น อ.เมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562