มอบเงิน  เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าอาหารเลี้ยง คนที่ช่วยสร้างที่พักนอนชาวเรือชาวแพ  และการปรับปรุงบริเวณโรงงานกระดาษไทย

มอบเงิน เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าอาหารเลี้ยง คนที่ช่วยสร้างที่พักนอนชาวเรือชาวแพ และการปรับปรุงบริเวณโรงงานกระดาษไทย

ตุลาคม 2, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด มอบเงิน 10,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุน ผ่านท่าน ผอ.ลำใย ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วม ค่าอาหารเลี้ยง คนที่ช่วยสร้างที่พักนอนชาวเรือชาวแพ และการปรับปรุงบริเวณโรงงานกระดาษไทย เพื่อเป็นประโยชน์โดยรวมกับชาวกาญจนบุรี