มอบเงิน เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าอาหารเลี้ยง คนที่ช่วยสร้างที่พักนอนชาวเรือชาวแพ และการปรับปรุงบริเวณโรงงานกระดาษไทย

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด มอบเงิน 10,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุน ผ่านท่าน ผอ.ลำใย ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วม ค่าอาหารเลี้ยง คนที่ช่วยสร้างที่พักนอนชาวเรือชาวแพ และการปรับปรุงบริเวณโรงงานกระดาษไทย เพื่อเป็นประโยชน์โดยรวมกับชาวกาญจนบุรี