บรรยายให้กับผู้บริหารโรงเรียนใน อ.ไทรโยค

บรรยายให้กับผู้บริหารโรงเรียนใน อ.ไทรโยค

ตุลาคม 2, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการนายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการประจำหน่วย อ.ไทรโยค และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ พบปะพูดคุยแนวทางการบริหารจัดการเรื่อง เงินดำรงชีพ 30 % ให้กับผู้บริหารโรงเรียนใน อ.ไทรโยค ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562