บรรยายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำแคว

บรรยายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำแคว

สิงหาคม 30, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนฯ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด แนะนำกิจการ สวัสดิการ ความมั่นคงของสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำแคว ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562