บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายห้วยกระเจา 2 อ.ห้วยกระเจา

บรรยายข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายห้วยกระเจา 2 อ.ห้วยกระเจา

สิงหาคม 30, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ รองประธานคนที่ 1 นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการประจำหน่วย นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการ และว่าที่ ร.อ.เมธี ทองรอด ผู้แทนประจำหน่วย แนะนำกิจการสหกรณ์ฯ และส่งเสริมการวางแผนด้านการออม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายห้วยกระเจา2 อ.ห้วยกระเจา ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเขารักษ์ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562