บรรยายกลุ่มเครืองข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าเสา-วังกระแจะ อ.ไทรโยค

บรรยายกลุ่มเครืองข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าเสา-วังกระแจะ อ.ไทรโยค

กรกฎาคม 3, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มเครืองข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าเสา-วังกระแจะ อ.ไทรโยค วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่