บรรยายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อ.ไทรโยค

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ อ.ไทรโยค วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ บ้านริวแคว-แพริมน้ำ รีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

You may also like...