ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มิถุนายน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มิถุนายน

มิถุนายน 22, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ตัวแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ตัวแทนส่วนงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณานโยบายและโครงการต่างๆของสหกรณ์ในช่วยเดือน มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมราชศุภมิตร วันที่ 22 มิถุนายน 2562