บรรยายกลุ่มเครืองข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาน้อย อ.ท่าม่วง

บรรยายกลุ่มเครืองข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาน้อย อ.ท่าม่วง

มิถุนายน 21, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจนวิทย์ จงใจ รองประธานคนที่ 2 นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ ผู้แทนประจำหน่วย อำเภอท่าม่วง นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการ และนางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ บรรยายพิเศษ การบริหารการจัดการสหกรณ์ การให้บริการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้กลุ่มเครืองข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาน้อย อ.ท่าม่วง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านรางสาลี่