ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เดือนมิถุนายน

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เดือนมิถุนายน

มิถุนายน 20, 2019 Off By ktscc

ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ นายปราโมทย์ สรวมนาม ,นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พิจารณานโยบายและโครงการต่างๆของสหกรณ์ในช่วยเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด วันที่ 20 มิถุนายน 2562